Van den Eertwegh Consultancy

prakijk voor procesbegeleiding en coaching

Opdrachtgevers

 

Hieronder een aantal organisaties en instellingen voor wie ik de afgelopen jaren opdrachten heb vervuld of nog vervul. Particuliere opdrachtgevers zijn hier niet vermeld.

 

 • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit
 • Co√∂peratie Agrarische Arbeidsvoorziening
 • Pensioen- en Uitkeringsraad
 • Gemeente Den Haag
 • Outplacementbureau Van Ede & Partners
 • Stichting Ipse de Bruggen, zorginstelling voor gehandicapten
 • Ministerie van Economische zaken, Landbouw en Innovatie
 • Ministerie van Defensie
 • Waterschap Rivierenland
 • Vereniging Rechtshulporganisaties Nederland
 • Waterschap Aa en Maas
 • Ziektekostenverzekering Zorg en Zekerheid
 • Werkgeversvereniging Onderzoeksinstellingen
 • Hoogheemraadschap Rijnland
 • Ministerie van Verkeer en Waterstaat
 • Waterschap Vallei en Eem
 • Waterschap Veluwe
 • Provincie Flevoland
 • Gelre ziekenhuizen Apeldoorn en Zutphen

© Copyright 2012. All Rights Reserved.