Van den Eertwegh Consultancy

prakijk voor procesbegeleiding en coaching

Onafhankelijk voorzitterschap

 

Bent u op zoek naar een extern voorzitter voor uw projectgroep, werkgroep of vergadering? Of zoekt u een neutraal buitenstaander als vertrouwenspersoon, ombudsman of klachtenloket?

Als onafhankelijk (ofwel neutraal) voorzitter sta ik los van de partijen, en dien hun belangen op basis van strikte neutraliteit. Ik geef veel aandacht aan het communicatieproces tussen betrokkenen. Meestal heeft dit direct een positief effect op de onderlinge verhoudingen en de besluitvorming.

 

Ook als er geen communicatie- of samenwerkingsproblemen zijn, kan er behoefte bestaan aan een extern voorzitter. De soms lastige vraag wie van de deelnemers zal voorzitten is daarmee beantwoord, en ieder kan zich concentreren op een optimale inhoudelijke bijdrage aan het overleg.

 

Als onafhankelijk voorzitter fungeer ik ook binnen commissies op het gebied van klachten, bedenkingen en bezwaren. In dezelfde sfeer treed ik op als vertrouwenspersoon of ombudsman.

 

De combinatie van vele jaren managementervaring, juridische know-how en specialisatie in conflictmanagement staan garant voor een deskundige en zorgvuldige vervulling van het onafhankelijk voorzitterschap.

© Copyright 2012. All Rights Reserved.