Van den Eertwegh Consultancy

prakijk voor procesbegeleiding en coaching

Curriculum vitae

 

IN HET KORT

Paul van den Eertwegh vervulde uiteenlopende managementfuncties bij de Rijksoverheid. Sinds 1999 heeft hij een consultancypraktijk op het gebied van interim-management, conflictbemiddeling, neutraal voorzitterschap en coaching.

Van 1999 t/m 2009 geregistreerd als (gecertificeerd) mediator bij het Nederlands Mediation Instituut.

 

 

OPLEIDING

1962 - 1968 Gymnasium A

1968 - 1972 KU Nijmegen, Nederlands recht (doctoraalexamen)

1973 - 1975 RU Groningen, Vrije Studierichting Rechten (doctoraalexamen)

1998 - 1999 Postdoctorale opleiding ADR (alternatieve geschilbeslechting) aan de Universiteit van Amsterdam.

2004 – 2005 Family & divorce mediation, The Lime Tree te Bilthoven

In de loop van de jaren zijn nog velerlei andere opleidingen gevolgd: juridisch, management, automatisering, medezeggenschap etc.

 

WERKERVARING

 

1999 - heden Zelfstandig consultant

Oprichter/eigenaar van Van den Eertwegh Consultancy

 

1992 – 1999 Directeur Registratiekamer te Den Haag

De Registratiekamer (nu: College Bescherming Persoonsgegevens) is een Zelfstandig Bestuursorgaan, belast met de privacy-bescherming.

 

1990 – 1992 Hoofd personeel en organisatie, Rijkswaterstaat directie Gelderland

Verantwoordelijk voor het P&O-beleid van de regionale directie.

 

1985 - 1990 Griffier Gerechtshof te Arnhem

Belast met het management van de griffie. Lid van de Rechterlijke Macht en hoofd van dienst.

 

1978 - 1985 Secretaris Reclasseringsraad te Roermond

Coördinatie van het reclasseringswerk in het arrondissement.

 

1975 - 1978 Afdelingshoofd/ Lid DB Dr S. van Mesdagkliniek te Groningen

Verantwoordelijk voor de organisatie, coördinatie en informatievoorziening in de kliniek (beveiliging en intensieve psychoanalytische behandeling)

 

1969 - 1973 Student-assistent Universiteit Nijmegen

Literatuuronderzoek; opzet van bibliotheek-documentatiesysteem; mainframe-operator; ontwerp en uitvoering van slachtofferenquêtes.

© Copyright 2012. All Rights Reserved.