Van den Eertwegh Consultancy

prakijk voor procesbegeleiding en coaching

Conflictmanagement

 

U weet het ongetwijfeld uit eigen ervaring: waar belangen botsen ontstaat al snel een conflict. Dat komt tussen u en de ander in te staan.

 

Soms verdwijnt het conflict vanzelf: het wordt goed opgelost, of door tijdsverloop slijt het.

Maar het kan ook onder de oppervlakte blijven sluimeren, of escaleren en zelfs tot een gerechtelijke procedure leiden. Dat kost veel tijd en geld, en de relatie tussen de betrokkenen wordt meestal nog verder beschadigd. In dat opzicht heeft een rechtsstrijd nooit een winnaar.

 

Een moderne en doeltreffende manier van geschilbeslechting, zonder de genoemde nadelen, is mediation.

Met hulp van de mediator bepalen de partijen zelf het resultaat. Ze houden greep op de aanpak van hun probleem, en werken naar een uitkomst met twee winnaars; immers, ieders belangen worden maximaal gediend en de relatie blijft in stand. Het bereikte resultaat kan worden vastgelegd in een juridisch bindende vaststellingsovereenkomst.

 

Als mediator ben ik de onafhankelijke en onpartijdige deskundige die u en de andere partij helpt bij het vinden van een oplossing.

In die deskundigheid heb ik vele jaren opleiding genoten en ruime ervaring opgedaan; vooral in arbeidsconflicten. Ik werk zorgvuldig, discreet en snel.

 

Mijn persoonlijk profiel als conflictbemiddelaar vindt u op de website van conflictbemiddeling.nl onder deze link.

Neemt u gerust contact op om de mogelijkheden te bespreken.

 

© Copyright 2012. All Rights Reserved.